Ontwikkelingen op cao-gebied

Vakbonden waarschuwen werkgevers voor “taaie herfst en winter”. Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10%. Deels om achterstanden in te halen en deels ter compensatie van gestegen kosten.

NS-personeel stijgt 9.25% in 18 maanden met een kostenvergoeding. Voor diverse andere sectoren moeten nog afspraken gemaakt worden. In de Glastuinbouw cao wordt per 1 oktober 2022 een verhoging van 2.5% doorgevoerd.  

De ABU en de werkgevers- en werknemersbonden overleggen regelmatig met elkaar over aanpassingen in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten).

Dit is een noodzakelijk overleg bij aflopende cao’s. Overeenstemming vinden is niet altijd gemakkelijk en deze processen verlopen vaak moeizaam en duren lang. Voor de uitzendkrachten van onze onderneming geldt de cao van de ABU en daarnaast natuurlijk de inleners cao. In de overeenkomsten met onze klanten worden de afspraken van de van toepassing zijnde cao vastgelegd en ondertekend in het registratieformulier inlenersbeloning.

Heeft u vragen op dit gebied, bespreek deze dan met uw accountmanager. Wij zijn graag bereid om een en ander toe te lichten.