Vaccinatie arbeidsmigranten

Geboortejaar na geboortejaar kunnen we wegstrepen als het gaat om vaccinatie-afspraken. De snelheid waarmee er nu gevaccineerd wordt en waarmee de besmettingen teruglopen, geven hoop en moed.

Een groep waarbij het vaccineren lastiger te organiseren is, zijn de arbeidsmigranten. Zij staan (vaak) niet in de basisadministratie van de gemeente en hebben geen DigiD, waardoor zij niet bereikt worden en zij geen afspraak voor een vaccinatie kunnen maken.

De overheid focust nu op de massavaccinatiecampagne. De verwachting is dat er vanaf half juli ruimte komt om lastig bereikbare groepen te vaccineren. Het demissionaire kabinet heeft de vaccinatiedoelstelling om 85% te halen dus dat is een mooi streven.

ICE is al in gesprek met GGD West-Brabant om grote groepen arbeidsmigranten te vaccineren zonder dat er gekeken wordt of de mensen geregistreerd staan in het basisregister of in het bezit hoeven te zijn van een DigiD. We kijken nu naar de mogelijkheid voor een avondopenstelling op centrale locaties en of het mogelijk is om een prikbus in te zetten.

We zijn ons er van bewust dat de vaccinatiebereidheid van de arbeidsmigranten een stuk lager is als onder de Nederlandse bevolking. Er wordt daarom op dit moment hard gewerkt aan een voorlichtingscampagne die hopelijk bijdraagt aan een grotere bereidheid onder de arbeidsmigranten om zicht te laten vaccineren.

Achter de schermen wordt er dus hard gewerkt aan een vaccinatieprogramma. We hopen u spoedig meer over te vertellen…